Alteración

Técnica mixta 

sobre cartón

35 x 50 cm


Apropiación indebida

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm


Colapso social

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm


Decisiones políticas

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm


Encima

Técnica mixta 

sobre cartón

100 x 70cm


Microbiología 2

Técnica mixta 

sobre papel

50 x 47 cm

Momentos de caos

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm


Pérdida de masa forestal

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm


Proyecto científico

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm


Tres puntos de vista

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm