Víctor Ceprián          2020

Imagen Miniatura 2020 1


Alteración

Técnica mixta 

sobre cartón

35 x 50 cm

Imagen Miniatura 2020 2


Apropiación indebida

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm

Imagen Miniatura 2020 3


Colapso social

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm

Imagen Miniatura 2020 4


Decisiones políticas

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm

Imagen Miniatura 2020 5


Encima

Técnica mixta 

sobre cartón

100 x 70cm

Imagen Miniatura 2020 6


Microbiología 2

Técnica mixta 

sobre papel

50 x 47 cm

Imagen Miniatura 2020 7

Momentos de caos

Técnica mixta 

sobre cartón

70 x 50 cm

Imagen Miniatura 2020 8


Pérdida de masa forestal

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm

Imagen Miniatura 2020 9


Proyecto científico

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm

Imagen Miniatura 2020 10


Tres puntos de vista

Técnica mixta 

sobre tela

100 x 100 cm